శుక్రవారం విడిచిన దుస్తుల్నే ధరిస్తే..

శుక్రవారం పూట శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని

ఉపాసన చేస్తే ధన సమృద్ధి కలుగుతుంది *

ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవాలి *
సంపదలతో తులతూగాలి *
అనుకునే వారు. శుక్రవారం పూట అష్టైశ్వర్యాలు
ప్రసాదించే లక్ష్మీదేవిని పూజించడం చేయాలి *

ఇంకా ఇంట పసుపు * ఉప్పు *
అయిపోయాయనే మాట వినబడ కూడదు *
పసుపును కొనాలి * లేదా ఉప్పును తేవాలి *
అని చెప్పడం చేయొచ్చు *

ఉప్పు * పసుపు *
అయిపోయేంతవరకు ఉపయోగించకూడదు *

అవి అయిపోయే లోపు *
ఇంట తెచ్చుపెట్టుకోవడం చేయాలి *

అలాగే ఇంట్లో
అన్నం వండేందుకు
ముందు బియ్యాన్ని కొలుస్తాం *
ఆ కొలిచే పాత్రను ఎప్పటికీ బోర్లించకూడదు *

ఇంట సుఖసంతోషాలు *
సిరిసంపదలు * పొందాలంటే. విడిచిన బట్టలను
తలుపుకు వేలాడదీయకూడదు *

విడిచిన బట్టలను
రెండో రోజు * మూడో రోజు * ధరించకూడదు *

ప్రత్యేకించి శుక్రవారం నాడు *
విడిచిన దుస్తులు ధరిస్తే దరిద్ర్యం చుట్టుకుంటుందని
ఆధ్యాత్మిక పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు *

శుక్రవారం నాడు *
సాత్త్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి *
పాలను వినియోగించాలి *

శుక్రవారం పూట *
సూర్యోదయానికి ముందే ఇంటిని శుభ్రం చేసి‌ *
రంగ వల్లికలతో అలంకరించి దీపారాధన చేయాలి *

రోజూ లేదా *
శుక్రవారం రాత్రిపూట *
కొద్దిపాటి అన్నాన్ని శేషంగా
ఓ చిన్నపాటి గిన్నెలో వుంచి.
వంటింట్లో వుంచడం సంప్రదాయం *

ఇలా చేస్తే పితరులు * దేవతలు *
ఆ ఇంట అన్నం ఎల్లప్పుడూ వుండుగాక *
అంటూ దీవిస్తారని ప్రతీతి *

శుక్రవారం నుదుట బొట్టు ధరించే వారికి
కలకాలం సౌభాగ్యం నిలిచివుంటుంది *

ఇంకా స్టిక్కర్లను నుదుటన ధరించకుండా
తెల్ల వక్కలతో తయారైన కుంకుమను *
శుక్రవారం ధరిస్తే. మహాలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో
పాటు. శుక్రుని అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది *

తెల్ల వక్కలను.
నేతిలో వేయించి. చూర్ణం చేసి.
ఆ మిశ్రమానికి కస్తూరి పొడి.
కుంకుమ పువ్వు పొడిని కలిపి.
చూర్ణం చేసుకుంటే. కుంకుమ సిద్ధమవుతుంది *

ఈ కుంకుమను నుదుటన ధరించడం ద్వారా.
సుగంధ భరితమైన సువాసనతో పాటు. శుక్రుని
అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. ధనవృద్ధి వుంటుంది *

శుక్రవారం పూట *
తెల్లని వస్త్రాలను ధరించడం ఓ నియమం *

తెల్లని వస్త్రాలంటే
శుక్రునికి, మహాలక్ష్మీకి ప్రీతికరం *

తెల్లని దుస్తులను శుక్రవారం ధరిస్తే
శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది *

అలాగే శుక్రవారం పూట *
కమలములతో, కలువలతో
లక్ష్మీదేవికి అర్చన చేసినట్లైతే.
అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి *

ఇంకా పుష్పాలను దానం చేసినా *
అన్నదానం చేసినా * వస్త్ర దానం చేసినా *
శుభఫలితాలుంటాయి *